Crkve i njihov odnos prema GDPR-u

//Crkve i njihov odnos prema GDPR-u

Crkve i njihov odnos prema GDPR-u

Baš kao i svaka druga organizacija i crkve, tj. vjerske zajednice moraju uskladititi svoje poslovanje s GDPR-om. Crkve posjeduju i svakodnevno raspolažu s osobnim podacima svojih vjernika, što ih u očima uredbe čini voditeljima, odnosno izvršiteljima obrade podataka. Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhe i sredstva obrade, a izvršitelj je osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja.

Osobni podaci u rukama vjerskih zajednica

Popisi rođenih i umrlih, krštenih i vjenčanih, sve su to osobni podaci o kojima se treba skrbiti i s njima postupati na način na koji je sukladan pravilima GDPR-a. Za uzimanje podataka ubuduće, crkve će trebati jasni pristanak, a to se pogotovo odnosi na podatke koji se tiču maloljetnih članova. Neke crkve organiziraju vjeronauk i vode popise o prisustvovanju, što također predstavlja prikupljanje osobnih podataka. Kad je riječ o maloljetnicima, posebnu pozornost treba pokloniti činjenici da uredba daje djeci i maloljetnicima specijalnu zaštitu, zbog toga što bi mogli biti manje svjesni rizika.
Budući da crkve po definiciji barataju s podacima o vjerskom i filozofskom opredjeljenju, koji spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka, potrebno je i na njih svrnuti pažnju. Obrada takvih podataka u načelu je zabranjena osim ako su ispunjeni uvjeti koji su izričito navedeni u uredbi.

Reakcije na GDPR

Iako GDPR donosi ozbiljne zahtjeve pred crkve, nema potrebe za panikom kao što se desilo u Velikoj Britaniji gdje su svećenici Engleske Crkve interpretirali odredbu na način da se ne smije moliti za nekoga tko nije dao svoj osobni pristanak. Unatoč tome članovi crkava imaju prava koja im jamči uredba, kao što su pravo na informiranje, pravo na pristup svojim podacima, pravo na prepravljanje pogrešnih podataka, pravo na “zaborav”, na zabranu procesuiranja podataka, pravo na prijenos vlastitih podataka nekome trećemu, pravo zabrane upotrebe podataka za određene svrhe, te pravo na zabranu profiliranja.
U svjetlu toga zanimljiv je slučaj Jehovinih Svjedoka, koji su završili na sudu zbog toga što njihov način rada koji uključuje posjete od vrata do vrata i bilježenje tih posjeta, nije u skladu s odredbama uredbe, te im je stoga presuđeno da moraju tražiti pristanak za prikupljanje osobnih podataka.

Zaključak

Crkve često vole misliti da su iznad zakona, jer su njihova poslanja proizašla iz više instance, ali to im u ovom slučaju ne može pomoći. Ono što bi moglo djelovati jest dobra priprema i usklađivanje svojeg poslovanja s GDPR-om, u ovom slučaju čak i efikasnije od molitve.

 

Photo by tyler hendy from Pexels
2018-11-16T11:27:08+02:00