Djeca i GDPR

//Djeca i GDPR

Djeca i GDPR

 

Djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući da mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka, a takvu zaštitu im GDPR i želi pružiti.

Upotreba podataka

U uobičajenoj situaciji kad je pravni temelj npr. izvršenje ugovorne obaveze, kao što je to fizička trgovina, osobni podaci su potrebni da bi do trgovine moglo doći. U tom slučaju nije vam potrebna nikakva dodatna privola. Ako primjerice imate trgovinu igračaka i potrebni su vam ime prezime i adresa maloljetnika koji kupuje da biste mu poslali dostavom kupljenu robu, smatra se da imate pravni temelj za prikupljanje podataka. S tim podacima treba, naravno, postupati savjesno, ali ne treba vam privola od strane roditelja. Također i dalje vrijede generalna pravila, da ne uzimate više podataka nego što vam treba, te da sve podatke koji vam nisu potrebni odmah brišete.

Drugačija je situacija ako je riječ o tzv. pružanju usluga informacijskog društva, odnosno online uslugama i trgovini. U tom slučaju obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. Da si pojednostavite stvari možete na svoju web stranicu postaviti upitnik o dobi prije nego što korisniku omogućite pristup na stranicu.

Npr. u situaciji u kojoj se 14-godišnjak želi pretplatiti na vaš newsletter, nakon što ste kroz upitnik o dobi saznali koliko ima godina, možete od njega tražiti da vam da e-mail adresu roditelja, preko koje vam oni mogu potvrditi takav zahtjev.

Marketing

Upotreba osobnih podataka u svrhu  marketinga i profiliranja je pod posebnim povećalom u GDPR-u, čak i kad je riječ o odraslima, a kamo li djeci. Neki od najvećih prekršaja i kazni su se desili upravo s time u svezi. Stoga nije neobično da upotreba osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila zahtijeva posebnu pažnju. U principu, za mlađe od 16 godina potrebna je privola roditelja za takvu obradu.

Prava na ispravak i zaborav postoji i ako je ispitanik dao svoju privolu dok je bio dijete i nije bio u potpunosti svjestan rizika obrade, a kasnije želi ukloniti takve osobne podatke, osobito na internetu. Ispitanik bi trebao biti u mogućnosti ostvariti to pravo neovisno o činjenici da više nije dijete.

Zaključak

Kad poslujete s djecom dobro je imati na umu i da je pravilo transparentnosti strože u tom slučaju. Konkretno od vas se očekuje da informacije  o osobnim podacima pružite u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika, kako bi ga djeca mogla razumjeti.

Uz nekoliko bitnih razlika koje se odnose na poslovanje online, između brige za osobne podatke djece i odraslih nema neke velike razlike. Savjesnim postupanjem i prilagodbom sa zahtjevima koje pred vas stavlja GDPR, uvelike ćete se osigurati od eventualnih problema kasnije.

 

Photo by Juan Pablo Arenas from Pexels
By |2019-08-28T13:24:16+02:008 kolovoza, 2019|Novosti|Komentari isključeni za Djeca i GDPR