Pravo na transparentnost prema GDPR-u

//Pravo na transparentnost prema GDPR-u

Pravo na transparentnost prema GDPR-u

Pravo na transparentnost znači da ispitanici imaju pravo biti informirani o skupljanju i korištenju njihovih osobnih podataka. To se očituje u jednom od ključnih načela GDPR-a, načelu transparentnosti.

Što kaže Uredba?

Prema tekstu Uredbe načelom transparentnosti traži se da svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom tih osobnih podataka bude lako dostupna i razumljiva te da se upotrebljava jasan i jednostavan jezik. To se načelo osobito odnosi na informacije ispitaniku o identitetu voditelja obrade i svrhama obrade te daljnje informacije radi osiguravanja poštenosti i transparentnosti obrade s obzirom na pojedince o kojima je riječ. Naravno, odnosi se i na njihovo pravo da dobiju potvrdu i na obavijest o osobnim podacima koji se obrađuju, a koji se odnose na njih.

Koje sve informacije je potrebno pružiti?

Tekst uredbe eksplicitno navodi koje podatke trebate pružiti. Kad se podaci prikupljaju od ispitanika potrebno je obavijestiti ispitanika o identitetu i kontaktnim podacima voditelja obrade. Ako imate službenika za zaštitu podataka, njegove kontaktni podaci su također nužni.

Bitno je navesti svrhe obrade, pravnu osnovu, te kategorije osobnih podataka o kojima je riječ. Treba spomenuti i eventualne primatelje osobnih podataka, te namjeru prijenosa podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

U interesu poštene i transparentne obrade pružaju se i dodatne informacije o tome koliko dugo će se podaci čuvati. Ako temeljite svoju obradu na legitimnom interesu, potrebno je navesti i njega. Trebalo bi obavijestiti ispitanika o postojanju prava na pristup podacima, pravu na ispravak ili brisanje, pravu na ograničavanje obrade, te pravu na protivljenje prenošenju podataka.

Kad je riječ o privoli, ispitanika treba obavijestiti da ju može povući, te o mogućnosti podnošenja prigovora. Važno je spomenuti izvor osobnih podataka, te postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje i profiliranje.

Iznimke

Uredba razlikuje situacije u kojoj se podaci dobivaju od ispitanika ili iz nekog trećeg izvora. U slučaju da se dobivaju od ispitanika informacije trebaju biti pružena u trenutku pribavljanja osobnog podataka. Kada se provodi prikupljanje osobnih podataka od treće strane voditelja obrade, javno dostupnih izvora, posrednika podataka ili drugih nositelja podataka, informacije moraju biti dostavljene u razumnom roku i unutar mjesec dana nakon dobivanja osobnih podataka.

To je ograničeno kad je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore. Kad je riječ  o obradi u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe također se primjenjuje ta iznimka.

Zaključak

Pravo na transparentnost je zapravo poprilično staro i prihvaćeno u pravnoj praksi Europske Unije, tako da nije nikakvo iznenađenje da se našlo u upotrebi i u GDPR-u. Njegovom primjenom se osigurava kvalitetna obaviještenost ispitanika o svim aspektima prikupljanja njegovih prava.

Zahvaljujući tom znanju on može kvalitetno raspolagati ostalim svojim pravima, što čini pravo na transparentnost jednim od najbitnijih prava ispitanika prema GDPR-u.

 

Image source: pixabay.com
By |2019-02-25T15:42:40+02:0025 veljače, 2019|Novosti|Komentari isključeni za Pravo na transparentnost prema GDPR-u